Privacybeleid

1. Algemeen

Zuydervest verwerft voor eigen portefeuille residentieel vastgoed met een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar. Deze locaties worden volledig in eigen beheer ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd.  Zuydervest werkt hierbij intensief samen met haar stakeholders, waaronder risicodragende kapitaalverstrekkers en banken. Uitgangspunt hierbij is optimale en bestendige waardecreatie. Indien je onze website “Zuydervest” bezoekt en/of je via deze website wilt registreren om algemene informatie over Zuydervest te ontvangen en/of informatie over het geselecteerde project/ de geselecteerde projecten en of de woning(en), dan verwerken wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens van jou.

Zuydervest Capital Group. (hierna: Zuydervest) treedt op als de beheerder van het en geldt als verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens via onze website. Zuydervest is gevestigd te (4838 GZ) Breda aan Rithmeesterpark 48.

Wij vinden het belangrijk om jou te informeren hoe wij met die persoonsgegevens omgaan en waar wij die gegevens voor gebruiken. In dit statement informeren wij je ook over jouw rechten in dit kader.

Zuydervest hanteert een strikt privacy-beleid. Jouw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zuydervest verzamelt en verwerkt als je onze website bezoekt en 

 • jij je via onze website aanmeldt als belangstellende voor een project in voorbereiding; 
 • jij je via onze website inschrijft voor een bestaande huurwoning;
 • jij meer informatie wilt over een bestaande huurwoning;
 • jij op de hoogte wilt worden gehouden van nieuw woningaanbod;
 • jij een vraag wilt stellen via het contactformulier;
 • jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • jij een zoekprofiel wilt aanmaken.

3. Uitleg en opbouw van dit privacy statement

In dit privacy statement beschrijven we per doel welke persoonsgegevens Zuydervest van jou verwerkt als je onze website(s) bezoekt.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

4.1 Functionaliteiten van de website en gepersonaliseerde informatie op de website

Doel

Om jou als bezoeker/gebruiker van onze website(s) een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden, verwerken wij een aantal persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Zuydervest.

Daarnaast willen we zo relevant mogelijk voor jou zijn en proberen de website aan te passen aan jouw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door, wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven, cookies te plaatsen. 

Voor onze websites maken we gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website bezoekt. Op onze website worden cookies gebruikt om jou een optimale gebruikerservaring te geven. Zo hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kun je eenvoudiger door de website navigeren.

Wij analyseren jouw gegevens om op onze website en externe websites zoals sociale media platforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij jouw persoonlijke interesses en voorkeuren.

Daarnaast maakt Zuydervest gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van jouw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Voor het gebruik van de cookies dien je toestemming te geven. Bij een bezoek aan de website verschijnt er een standaardmelding. Door op de button in de melding te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van de cookies.

Wanneer je geen toestemming geeft, zal de website niet altijd goed functioneren. Zie ook onze cookie statement

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: het IP-adres van jouw apparaat, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waar jij mee surft en de duur en het tijdstip van een bezoek. 

4.2 Inschrijven op de website voor het ontvangen van nieuws over het geselecteerde project/ de geselecteerde projecten die in ontwikkeling zijn

Doel

Door je in te schrijven op de website geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens voor het ontvangen van informatie over het door jou geselecteerde project/ de door jou geselecteerde projecten. 

Jouw gegevens worden overgezet naar een beveiligde CRM omgeving, waar het gekoppeld wordt aan het betreffende project. Zodra er meer zicht is op de start verhuur, en er een projectwebsite is gebouwd, ontvang je vanuit dit systeem van het verhuurteam een nieuwsbrief met daarin onder meer de vraag of je nog steeds interesse hebt in betreffend project. Zo ja, dan worden jouw gegevens bewaard. Zo nee, dan kun je je meteen uitschrijven en worden al jouw gegevens verwijderd. 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: geslacht, naam, tussenvoegsel, achternaam en e-mail adres.

4.3 Inschrijven voor een bestaande huurwoning

Doel

Het inschrijven als potentiële huurder van een huurwoning, het uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek en het toewijzen van de woning. 

Persoonsgegevens

 De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn (ook van evt. partner):

 • pasfoto
 • NAW gegevens: aanhef, voor- en achternaam,
 • telefoonnummers en e-mailadres;
 • burgerlijke staat;
 • nationaliteit;
 • huidige adresgegevens;
 • bankrekeningnummer;
 • beroep/ functie;
 • gegevens m.b.t. inkomenssituatie: loondienst (on)bepaalde tijd, ondernemer, uitkering, pensioen, geen, inkomen uit eigen vermogen;
 • gegevens m.b.t. woonsituatie (koop, huur, thuiswonend);
 • financiële gegevens
 • gezinssamenstelling;
 • woningvoorkeuren.

Daarnaast verwerken wij diverse documenten die noodzakelijk zijn voor het kunnen controleren en bevestigen van je identiteit, inkomenssituatie, woonsituatie en financiële situatie.

4.4 Aangaan en uitvoering geven aan huurovereenkomst 

Doel

Het sluiten van de huurovereenkomst en het uitvoeren daarvan. De gegevens worden verwerkt in het kader van communicatie met de huurder, huurincasso en onderhoud en beheer van de huurwoning.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn (ook van evt. partner):

 • voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum- en plaats
 • telefoonnummer(s)
 • huidige adres
 • nieuwe adres
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • naam rekeningnummer 
 • bank rekeningnummer
 • BIC

4.5 Verzoeken om meer informatie 

Doel 

Om contact me jou op te kunnen nemen naar aanleiding van een vraag of verzoek van jouw kan voor meer informatie.

 • vraag stellen
 • doorgeven opmerking
 • plannen van bezichtiging
 • terugbel verzoek

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we in dit kader verwerken zijn: geslacht, naam, tussenvoegsel, achternaam en e-mail adres.

4.6 Invullen contactformulier

Doel

Om contact met jou te kunnen opnemen naar aanleiding van een vraag of verzoek van jouw kant.

 • vraag stellen
 • doorgeven opmerking
 • plannen van bezichtiging
 • terugbel verzoek

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: geslacht, naam, tussenvoegsel, achternaam en e-mail adres. 

4.7 Ontvangen van een nieuwsbrief

Doel

Om je op de hoogte kunnen houden van nieuwe projecten, nieuw woningaanbod, ontwikkelingen en algemeen nieuws over Zuydervest. Voor het ontvangen van algemeen nieuws en de verwerking van jouw gegevens in dat kader moet je specifiek toestemming geven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken onderaan door de door jou te ontvangen nieuwsbrieven.  

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: geslacht, naam, tussenvoegsel, achternaam en e-mail adres. 

4.8 Aanmaken zoekprofiel

Doel

Aanmaken van een zoekprofiel in je persoonlijke woondossier in het CRM systeem. Zodra er een woning beschikbaar komt die voldoet aan jouw woonwensen, dan krijg je automatisch een matchmail met meer informatie. Je kunt je te allen tijde afmelden als je deze mails niet meer wenst te ontvangen, middels de link die in de matchmails staat.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: naam, tussenvoegsel, achternaam en e-mail adres.

5. Verstrekking van jouw gegevens aan derden

Zuydervest schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in (zoals hostingdiensten, CRM leverancier en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft Zuydervest de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in het kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uitsluitend wanneer Zuydervest hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, jouw gemeente, opsporingsinstanties, zoals politie en Openbaar Ministerie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens. Als je hier vragen over hebt, kun je contact met ons opnemen via info@zuydervest.nl.

6. Beveiliging

Zuydervest gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Zuydervest heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers en beveiligde servers.

Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.

7. Jouw rechten en vragen

Je hebt het recht om Zuydervest een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot volledige verwijdering van de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde per e-mail richten aan: info@zuydervest.nl

Of per post aan: 

Zuydervest Capital Group

T.a.v. Mijn gegevens
Rithmeesterpark 48
4838 GZ Breda

Voor klachten over het verwerken van persoonsgegevens kun je uiteraard terecht bij ons en daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken en de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen.

9. Wijzigingen privacy statement

Het privacy statement van Zuydervest kan worden gewijzigd als wij voornemens zijn het gebruik van jouw persoonsgegevens te wijzigen of als andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van het privacy statement vind je altijd op onze website. 

Wij raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd: 23 december 2021